Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Šlechtické rody


odrážka ALDRINGEN - CLARY

Erb rodu Aldringen - ClaryRod výrazně zbohatlý v době pobělohorských konfiskací a v dalším průběhu třicetileté války. Jeho členové byli po Bílé hoře ve významných funkcích císařského dvora nebo mu prokazovali věrné služby. Zástupci rodu doposud prokazatelně žijí.

Jan z Aldringen, původem z Lotrinska, císařský generál ve třicetileté válce, byl muž udatný, vzdělaný, avšak úlisný, příkrý a sobecký, jenž ze záhuby Valdštejnovy kořistil měrou nemalou. V roce 1627 byl povýšen do panského říšského stavu, přičemž byl jeho původní erb s vlčími udicemi polepšen o tři stříbrné hvězdy ve 2. a 3. modrém poli čtvrceného štítu. V roce 1632 získal hraběcí titul a v roce 1634 zkonfiskované panství Teplice. Téhož roku zahynul v bitvě se Švédy u Landshutu. Jeho sestra Anna, dědička panství, se podruhé provdala roku 1657 za plukovníka Jeronýma Claryho, jehož předkové pocházeli z Itálie. Po sňatku převzal Jeroným titul a erb hrabat a Aldringenu. Jeho syn Jan Jiří získal v roce 1666 celé teplické panství s povinností spojit erb a jméno obou rodů. Většinou se jméno Clary uvádí jako první v pořadí. V roce 1945 bylo teplické panství i další majetek v Čechách rodu zabrán.


Aldringenové čtvrtili dvě černá vlčí železa, prostrčená korunkou ve zlatém poli se třemi zlatými hvězdami v poli modrém. Claryové měli čtvrcený štít, tři modré šindele ve zlatém poli a stříbrnou, šikmo položenou věž v modrém poli. Při spojení erbů v roce 1666 tvořila pole Aldringenů horní polovinu štítu, pole Claryů polovinu dolní, mezi ně byl položen červený pruh a zlatý srdeční štítek s říšským orlem, na jehož hrudi byl rakouský štítek s písmenem F. Klenoty byly tři: ruka držící vlčí železa s korunkou (Aldringenové), ruka držící zlatý imagepraporek s modrými šindely a modrý praporek se třemi hvězdami (Claryové) a černý říšský orel.


odrážka PÁNOVÉ Z ŽIROTÍNA

Starý, významný, český, šlechtický rod sídlící v Čechách, nebo na Moravě (případně na celém území Českého království) před Bílou horou - do roku 1620.

Český panský rod, jehož předci se uvádějí v první polovině 13. století na Hořovicích, kde na přelomu 13. a 14. století postavili hrad. Habart založil koncem 13. století hrad Žerotín na Slánsku a nedaleko městečko Panenský Týnec. Plichta doprovázel roku 1322 krále Jana Lucemburského do Bavor a padl v bitvě u Mühldorfu. Ofka byla provdána v polovině 15. století do rodu Lobkoviců, kteří na svůj znak přijali černou žirotínskou orlici položenou kosmo.


 

TOPlist